Bijbels

NBV - Studiebijbel (Nieuwe Bijbelvertaling)

Datum en taal: editie 2008 - Nederlands
© met de vriendelijke toestemming van KBS (de Katholieke Bijbelstichting - www.nbvstudiebijbel.eu

Vertaling: Sinds augustus 2005 hebben de Katholieke Bijbelstichting (KBS) en het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) de NBV Studiebijbel ontwikkeld. Het project heeft ruim drie jaar in beslag genomen. Het is een Bijbel geworden met ook aandacht voor achtergronden, illustraties en uitleg.

Godsnaam:
Foto 4: Een onderdeel is gewijd aan Gods naam
Foto 5: Zacharia 14:9
Foto 6: Psalm 84:2
Foto 7: Psalm 110:1

In deze Nieuwe Bijbelvertaling is er voor gekozen om Gods naam weer te geven met 'JHWH'. We tonen hier enkele voorbeelden.

Bij het werken aan de de Nieuwe Bijbelvertaling is de weergave van Gods naam lange tijd een punt van discussie geweest. Er werd ingebracht dat het woord "Heer" geen eigennaam is en dat het een uitsluitend mannelijke godsvoorstelling versterkt. Ook bij alternatieven waren er bezwaren. Uiteindelijk werd voor de NBV toch gekozen om 'HEER' te gebruiken. In hetzelfde bestuursbesluit werd echter ook voorzien in de mogelijkheid om in een toekomstige studie-uitgave het tetragrammaton JHWH te gebruiken. Dit besluit is uitgevoerd in deze Bijbelvertaling. Ook in de tweetalige Joodse TeNaCH-editie (Hebreeuws-Nederlands) zal afgeweken worden van 'Heer' voor het in Joodse kringen gangbare 'EEUWIGE'. (bron: website over deze Studiebijbel - zie www.nbvstudiebijbel.eu).

 

Beeldband

- klik op de foto -

 

 

naar boven