Bijbels

Synodale Bijbel

Datum en taal: editie 1881 - Nederlands

Vertaling: rond 1850 ontstond er binnen de Nederlandse Protestantse kerken behoefte aan een nieuwere en meer aangepaste Bijbelvertaling. De Statenbijbel uit 1637, die nog altijd veel aanzien genoot, was verouderd wat taalgebruik betreft en ook waren er nieuwe inzichten ontwikkeld.

Men begon met het Nieuwe Testament. In 1868 werd dit deel voor het publiek beschikbaar gesteld. Zoals op het titelblad stond was deze vertaling “opnieuw uit de grondtekst overgezet.” Aan elk Bijbelboek ging een inleiding vooraf en onderaan de tekst werden voetnoten geplaatst.

Met de vertaling van het Oude Testament waren een aantal hoogleraren begonnen. Maar men achtte het niet mogelijk een vertaling aan te bieden die alle richtingen binnen de Hervormde kerk tevreden kon stellen. In 1872 werd daarom deze vertaalcommissie ontbonden.

Godsnaam: in enkele voetnoten wordt de naam weergegeven als Jehova. Bijvoorbeeld in Mattheüs 1:21 3:3 5:35 en Handelingen 5:41.


 

Beeldband

Klik op de foto

 

 

naar boven