Bijbels

Alle boeken des Nieuwen Verbonds (Nieuwe Testament) - Gerbrand Vissering

Datum en taal: editie 1859 - Nederlands

Vertaler en vertaling: Gerbrand Vissering is geboren op 1 juni 1813. Hij studeerde in Groningen en aan het seminarie te Amsterdam. Hij werd een doopsgezinde predikant. Betreffende zijn beroepsuitoefening: in 1837 werd hij predikant te Zuid-Zijpe, daarna in 1842 te Wormer-en-Jisp waar hij tot zijn overlijden in 1869 bleef.

De doopsgezinden worden ook wel mennisten genoemd. Dit omdat zij navolgers zijn van Menno Simons die, naast de bekende kerkhervormers als Luther, Calvijn en Zwingli, in zeker opzicht de enige kerkhervormer van Nederlandse afkomst was. De doopsgezinde beweging werd, ook door de Lutherse Kerk, in die tijd scherp vervolgd en onderdrukt. De naam "doopsgezinden" heeft te maken met hun specifieke kijk op de doop. In plaats van kinderen te laten dopen praktisere, zij de volwassenendoop op vrijwillige basis.

Godsnaam: deze vertaling werd rechtstreeks uit het Grieks vertaald. In twee voetnoten gebruikte Vissering Gods naam: bij Openbaring 1:4 en 12:1

 

Beeldband

Klik op de foto

 

 

naar boven