Bijbels

Willibrord Vertaling

Datum en taal: edities 1982, 1993, 1995 - Nederlands

Vertaling: Willibrordvertaling.

Godsnaam: In deze drie vertalingen treffen we een verschil aan m.b.t. het gebruik van de Goddelijke Naam. In de uitgave van 1982 en 1993 treffen we de naam Jahwe aan - zij het dat er in het voorwoord gesproken wordt om de Naam niet uit te spreken.

Waarom verkoos men ervoor om in de uitgave van 1995 terug 'HEER' te gebruiken i.p.v. de Goddelijke Naam? De Katholieke Bijbelstichting liet ons weten dat hiervoor verscheidene argumenten ten grondslag voor liggen. Eén van de redenen is dat vanuit Joodse kringen en katholieke bijbelwetenschappers veel kritiek was gekomen op het gebruik van 'Jahwe'. Dit omdat men niet meer juist weet hoe de Naam wordt uitgesproken daar de klinkers ontbreken. De gedachte is ook, omdat "de Naam op God betrekking heeft, deze niet mag worden uitgesproken." Een nog andere reden is dat vrij recent paus Benedictus XVI te kennen heeft gegeven dat hij het toenemende gebruik van de naam "Jahwe" in katholieke kringen wil ontmoedigen."

Op beeldband 1: de drie edities, het voorblad en voorwoord van 1982 en Jesaja 12: 4,5.
Op beeldband 2:het voorblad en voorwoord van 1995, een vergelijk van Leviticus 1:1 (uitgave 1993 en 1995) en een vergelijk van Psalm 110:1 (uitgave 1993 en 1995).

 

 

Beeldband

Klik op de foto

 

 

naar boven